Wizyta Pani Poseł w powiecie grodziskim.

Pani Marta Kubiak Poseł na Sejm RP wraz z asystentem społecznym Panem Wiesławem Bartkowiakiem wizytowała w dniu 25.08.2021 roku Komendę Powiatową PSP w Grodzisku Wielkopolskim oraz jednostki OSP z terenu powiatu grodziskiego: OSP Wielichowo, OSP Wilkowo Polskie, OSP Konojad, OSP Granowo.

Wizyta była doskonałą okazją do zaprezentowania jakim sprzętem dysponują poszczególne jednostki w jaki sposób realizują zadania ratowniczo-gaśnicze oraz zadania społeczne służące dobru mieszkańców „małych ojczyzn”. Podczas spotkań roboczych przedstawione zostały plany inwestycyjne, remontowe, zakupowe. Wspólnie omówiono możliwości realizacji poszczególnych zadań i planów. Pani Poseł dziękujemy za wsparcie w realizacji dotychczasowych przedsięwzięć oraz liczymy na dalszą pomoc i jak najlepszą współpracę.

Źródło: KP PSP Grodzisk Wielkopolski

Fot: Archiwum jednostek OSP