Warsztaty strażackie pt. „Mieszkaniówka – Rakoniewice 2021″

4 września w kompleksie obiektów w miejscowości Rakoniewice przeprowadzono warsztaty szkoleniowe pod nazwą Mieszkaniówka – Rakoniewice 2021 z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych dla strażaków jednostek OSP należących do KSRG.

Instruktorzy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej teren podzielili na trzy stanowiska, na których każda z jednostek ćwiczyła następujące epizody:

• pożar wewnętrzny – wejście do pomieszczenia objętego pożarem, ewakuacja poszkodowanego

• przeszukiwanie piwnicy – w zadymionym pomieszczeniu piwnicy, w możliwie krótkim czasie należało zlokalizować cztery „gorące przedmioty” przy użyciu kamery termowizyjnej

• tor przeszkód – rozłożenie nawodnionej linii gaśniczej w skomplikowanym układzie pomieszczeń.

Podczas zajęć uczestnicy pod nadzorem instruktorów przećwiczyli szereg zagadnień oraz najnowszych trendów ratowniczych, które podczas faktycznych pożarów pozwolą podejmować działania gaśnicze w sposób jeszcze bardziej efektywny i jednoczenie bezpieczny.

Wartością dodaną po części zasadniczej szkolenia była merytoryczna dyskusja, w której uczestnicy wymienili się własnymi spostrzeżeniami i wnioskami.

Warsztaty prowadzili doświadczeni instruktorzy z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Grodzisku Wielkopolskim.

Źródło: KP PSP Grodzisk Wielkopolski