Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP zakończone!

20 listopada 2021 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. odbył się egzamin kończący „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”, które rozpoczęło się 10 września br.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną, trwa blisko 130 godz. Część teoretyczną szkolenia realizowano za pomocą platformy edukacyjnej WINT, natomiast zajęcia praktyczne prowadzono na terenie Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Wlkp., wykładowcami byli funkcjonariusze tutejszej Komendy.

Egzamin składający się z części teoretycznej (test wiedzy – 40 pytań) i praktycznej odbył się 20 listopada br. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp..Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 26 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu grodziskiego.

Szkolenie realizowane było zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Zarówno zajęcia jak i egzamin odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

KP PPSP Grodzisk Wielkopolski