Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu OSP zostało zakończone

11 czerwca 2022 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. odbył się egzamin praktyczny kończący „Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu OSP”.

Część teoretyczną szkolenia, która rozpoczęła się 20 maja br. realizowano za pomocą platformy edukacyjnej WINT, natomiast zajęcia praktyczne prowadzono na terenie Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Wlkp., wykładowcami byli funkcjonariusze tutejszej Komendy.

W dniu 3 czerwca br. odbył się egzamin teoretyczny w postaci testu wiedzy składającego się z 20 pytań.

Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 34 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu powiatu grodziskiego.

Szkolenie realizowane było zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Opracowanie i zdjęcia: asp. sztab. Tomasz Nowaczyk – KP PSP Grodzisk Wlkp.