ROSTARZEWO: Zamknięty przejazd kolejowy na ul. Topolowej pomiędzy Rostarzewem, a Głodnem!

W związku z zasadniczymi pracami linii kolejowej przeprowadzonymi na odcinku Wolsztyn – Drzymałowo informujemy, że w dniach 06.05.2022r. i 07.05.2022r. przejazd zostanie tymczasowo zamknięty.

Na czas zamknięcia przejazdu wprowadzone zostały objazdy dla pojazdów powyżej i poniżej 3,5 m. wysokości.

Objazd dla pojazdów powyżej 3,5 m. wysokości

Objazd został wyznaczony przy firmie Brigo Polska – ważna informacja dla służb ratunkowych!

Objazd dla pojazdów poniżej 3,5 m. wysokości

Objazd został wyznaczony ulicą Szkolną pod wiaduktem w kierunku Stodolska – wysokość wiaduktu z ograniczoną skrajną max 3,5 m. wysokości!

Źródło: Gmina Rakoniewice