Kolejny kurs pilarzy w Porażynie zakończony

15 strażaków jednostek OSP i PSP z terenu powiatu grodziskiego w dniach 2-4 września 2022 roku odbyła kurs pilarzy.
Fot: KP PSP Grodzisk Wielkopolski

Udział w szkoleniu był możliwy dzięki wzorowej współpracy Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Wlkp. z Nadleśnictwem Grodzisk. Szkolenie odbyło się przy pięknie usytuowanym Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym w Porażynie, dodatkowo też sprzyjająca pogoda sprawiły, że zajęcia, jak stwierdzili sami uczestnicy, były przyjemnością. Zajęcia podzielone były na część teoretyczną i w przeważającej większości praktyczną. Podczas praktyki uczestnicy ćwiczyli ścinanie, przecinanie drzew, okrzesywanie oraz traktowanie drzew trudnych. Szczególny nacisk kładziono na kwestie bezpiecznej pracy obsługi urządzenia pilarki, jak i podczas organizacji stanowiska i realizacji ścinki. W uroczystym zakończeniu kursu uczestnikom zaświadczenia wręczyli: Dariusz Szulc- nadleśniczy Nadleśnictwa Grodzisk Wlkp., bryg. Krzysztof Wojtaszewski – z-ca komendanta powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp. Nie ulega wątpliwości, że wykwalifikowani pilarze pozwolą zwiększyć efektywność przyszłych, prowadzonych działań ratowniczych.

Źródło: KP PSP Grodzisk Wielkopolski