Inspekcja gotowości operacyjnej pododdziału wojewódzkiego obwodu operacyjnego KSRG w KP PSP w Grodzisku Wielkopolskim!

11 czerwca 2021 roku zespół powołany przez komendanta powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp. przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej pododdziału wojewódzkiego odwodu operacyjnego ksrg.

Z terenu powiatu w skład odwodu wchodzą załogi z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej , OSP Grodzisk Wlkp. i OSP Wielichowo. Odwód operacyjny to wydzielony zasób ratowniczy, organizowany w celu prowadzenia działań ratowniczych poza macierzystym powiatem, w sytuacji gdy prowadzenie działań ratowniczych przekracza możliwości podmiotów ratowniczych w terenu danego powiatu lub województwa.

Przeprowadzona kontrola miała na celu sprawdzenie czasu alarmowania wspomnianego pododdziału, jego wyposażenia w sprzęt, ekwipunek osobisty i dokumentację, który ma zagwarantować jego samowystarczalność na określony okres czasu.

W dalszej cześci w sposób praktyczny oceniono stopień przygotowania strażaków do prowadzenia działań ratowniczych oraz sprawdzono sprawność posiadanego sprzętu i pojazdów.

Źródło: KP PSP Grodzisk Wielkopolski