Ćwiczenia strażackie w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach!

W czwartek 18 marca br. o godz. 10 00 strażacy JRG PSP w Grodzisku Wlkp. OSP Rakoniewice wzięli udział w ćwiczeniach na obiekcie Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.

W dniu 18 marca 2021 roku prowadzono prace remontowe – konserwacyjne na terenie Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. O godz. 10:00 na skutek nieostrożności w posługiwaniu się otwartym ogniem podczas prac konserwatorskich w Sali edukacyjnej znajdującej się na poddaszu budynku głównego doszło do powstania pożaru. Zapaleniu uległa drewniana konstrukcja (więźba) dachu. Z uwagi na zgromadzone materiały pożar szybko się rozwija. Pracownicy podejmują nieudaną próbę ugaszenia pożaru. Około godziny 10:05 kierownik robót zgłosił zdarzenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim.

Dyżurny zadysponował do zdarzenia Siły i Środki zgodnie z procedurami. W obiekcie oprócz pracowników muzeum przebywali jeszcze pracownicy Rakoniewickiego Ośrodka Kultury. Kierownik muzeum zarządził ewakuację. Podczas zbiórki w miejscu przeznaczonym do ewakuacji stwierdzono brak dwóch pracowników, którym pożar odciął drogę ewakuacji.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości prowadzenia łączności bezprzewodowej z miejsca ćwiczeń, sprawdzenie umiejętności przyjęcia zgłoszenia o zagrożeniu /zgodnie z zapisami planu ratowniczego powiatu – poprzez odsłuchanie zgłoszenia, ocena wykorzystania zapisów powiatowego planu ratowniczego / odniesienie do zapisów dotyczących dysponowania SIS, sprawdzenie zapisów dotyczących powiadamiania podmiotów systemu i podmiotów współdziałających, sprawdzenie zasad obiegu informacji i koordynacji/KDR – SK – SKKW ocena pracy kierującego działaniami ratowniczymi /prowadzenie rozpoznania, zamiar taktyczny, wykorzystanie walorów sprzętowych, stosowane techniki, prowadzenie łączności, ocena zgodności prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych z zasadami BHP w tym w szczególności w zakresie prowadzenie działań w obiektach użyteczności publicznej, przygotowanie zaopatrzenia wodnego – sieć hydrantowa, lokalizacja zbiorników, zapoznanie się z innymi urządzeniami i instalacjami p.poż. zapoznanie się z podziałem budynku na strefy pożarowe; lokalizacją wyłączników

źródło: KP PSP Grodzisk Wlkp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *