Ćwiczenia na terenie firmy De Heus w Grodzisku Wielkopolskim

17 maja o godz. 12 rozpoczęły się ćwiczenia w w firmie De Heus Sp. z o.o., która zajmuje się wytwarzaniem paszy dla zwierząt

Na potrzeby ćwiczeń przyjęto następujące założenie: Na terenie firmy De Heus w Grodzisku Wlkp. w budynku produkcyjnym, w pomieszczeniu ago – pakowarki doszło do pożaru. Na skutek nieostrożności pracownika zapaliły się opakowania papierowe składowane w pomieszczeniu. Za pomocą taśmociągu pożar przeniósł się na wyższą kondygnację gdzie składowane są wyroby gotowe. Pożar szybko się rozwija. Wewnątrz panuje duże zadymienie. Obecny w pomieszczeniu pracownik rozpoczął nieudaną próbę ugaszenia pożaru, po czym zasłabł i pozostał w budynku. System wykrywania pożaru uruchomił alarm. W dalszej kolejności pracownicy przekazali informacje o pożarze kierownictwu zakładu po czym przystąpili do próby ugaszenia go przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego. Pożar spowodował bezpośrednie zagrożenie przyległych hal. Podczas zbiórki pracowników w miejscu przeznaczonym do ewakuacji brygadzista stwierdził brak jednego pracownika.

W ćwiczeniach udział wzięły Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze PSP w Grodzisku Wlkp., OSP Grodzisk, OSP Grąblewo, OSP Słocin.

Ćwiczenia były okazją do sprawdzenia przygotowania i współdziałania pracowników zakłądu i służb w sytuacji zagrożenia. Jednocześnie serdecznie dziękujemy Kierownictwu zakładu za możliwość przeprowadzenia ćwiczeń i dotychczasową współpracę.

Źródło: KP PSP Grodzisk Wielkopolski